länkar

Här har vi samlat några länkar till andra som kan hjälpa dig vidare – till annan hjälp för utöver Coaching och Hypnos.

BRIS

Bris är en barnrättsorganisation som står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

error: OBS ! Ni har inte behörighet att kopiera något från Carnoly´s hemsida !